چهارشنبه 6 آبان 1399 06:35

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

امور شهريه

نام : سعیده

نام خانوادگی: دادگرنیا

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

سمت: سرپرست حوزه اداری -مالی