چهارشنبه 14 مرداد 1399 04:15

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

تشکیل انجمن نانو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد جلسه ای مورخ یکشنبه 97/9/11 با حضور دکتر سلطان زاده مدیر عامل شرکت آرون پاد و مهندس تیموریان وسایر مسئولین کارخانه آرون پاد در بهاباد وآقایان دکتر حسنجانی و دکتر صفا از ستاد نانو ریاست جمهوری و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد برگزار گردید .در این جلسه دکتر سلطان زاده ضمن تشریح برنامه ها وطرحهای توسعه شرکت آرون پاد در شهرستان بهاباد مانند طرح نانو هیدروکسی آپاتید ،تولید کربن اکتیو واسیدهای چرب و راه اندازی آزمایشگاه مواد شیمیایی و آزمایشگاه مرجع ،آمادگی شرکت آرون پاد را برای همکاری همه جانبه با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد اعلام نمود .در ادامه خادمی رئیس واحد ضمن تقدیر و سپاسگزاری از مسئولین این شرکت خواستارهمکاری ومشارکت جناب دکتر سلطان زاده وهمکارانشان در زمینه راه اندازی انجمن نانو و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه گردید .پس از بحث وتبادل نظرو موافقت مدیران شرکت آرون پاد مقرر گردید برنامه زمان بندی تشکیل انجمن نانو توسط آقای مهندس تیموریان با همکاری دانشگاه ظرف مدت یک هفته ارائه گردد .این برنامه شامل تدوین اساسنامه و تصویب آن در هیات امنا و برنامه ها تا پایان سال جاری همچنین برنامه سال آینده برای عضو گیری کارگاه های آموزشی ،تجهیز آزمایشگاه و کارگاه های آموزشی ،آشنایی با نانو بصورت تئوری وعملی باشد .